Dane rejestrowe spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000510046 | NIP: 5851468734 | REGON: 222085763 | Kapitał zakładowy: 6.000,00 zł